Voorwaarden

Reservering, bevestiging, betaling

 • Conform de voorwaarden wordt uw reservering door u bevestigd middels het invullen van het online reserveringsformulier of met het geven van een schriftelijke -of telefonische opdracht. Zodra de ontvangst van het formulier of een schriftelijke/telefonische opdracht tot het maken van een reservering leidt geldt een bindende reisovereenkomst tussen de opdrachtgever en Aquitaine. Op deze reisovereenkomst zijn de genoemde voorwaarden van toepassing.
 • De opdrachtgever ontvangt ter bevestiging van deze boeking per e-mail binnen enkele dagen na aanmelding een reserveringsbevestiging en een factuur voor de aanbetaling ter hoogte van 50% van de totale reissom. Deze dient voldaan te worden binnen een termijn van 14 dagen. Tegelijkertijd ontvangt de opdrachtgever een factuur over het restant van de reissom. Dit restant dient uiterlijk 6 weken voor aanvang van het verblijf op de rekening van Aquitaine te zijn bijgeschreven.
  Bij aanmelding binnen 6 weken voor aanvang van het verblijf, dient het bedrag ineens overgemaakt te worden aan Aquitaine. Niet tijdige betaling geeft ons het recht de boeking als geannuleerd te beschouwen. Betalingen dienen te geschieden per bankoverschrijving op het rekeningnummer dat vermeld staat op de factuur, o.v.v. naam en factuurnummer.
  Na ontvangst van de gehele reissom ontvangt de huurder ca. 2 weken voor vertrek de reisbescheiden en indien van toepassing de code van het sleutelkastje.

Borgstelling

 • De borgsom ad € 250,00 dient van te voren per overschrijving te zijn voldaan.
  Wij vertrouwen er op dat u, indien er sprake is van verwijtbare beschadigingen etc., het beheer daarvan op de hoogte zult stellen. Wanneer alles in goede orde is achtergelaten, er geen schade en/of breuk is geconstateerd en er geen extra schoonmaakbeurt (indien van toepassing buiten de reguliere) nodig blijkt te zijn,wordt uw borgsom  via bankoverschrijving geretourneerd. In het andere geval vindt verrekening van de kosten plaats. Overschrijding c.q. niet naleven van deze huurvoorwaarden zal eveneens aanleiding geven tot heffing van een schadeloosstelling. Het bedrag zal evenredig worden bepaald door de eigenaar van de accommodatie.

Huurperiode

 • Bourg de Vielle: de huurperiode gaat in op de dag van aankomst, waarbij u (in het hoogseizoen) uitsluitend op zaterdag kunt arriveren vanaf 16.00 uur, en eindigt op de dag van vertrek vóór 10.00 uur.
 • Le Martinon + La Metairie + Le Chai + Le Carriou: de huurperiode gaat in op de dag van aankomst, waarbij u (in het hoogseizoen) uitsluitend op zondag kunt arriveren vanaf 16.00 uur, en eindigt op de dag van vertrek vóór 12.00 uur.

Verblijf

 • Verblijf in de door u gehuurde vakantiewoning met meer personen dan waarvoor de woning wordt verhuurd is niet toegestaan. Hierbij is geen leeftijdsuitsluiting van toepassing. Bij constatering hiervan wordt u de huur ontzegd en dient u de woning te verlaten. Het is ten strengste verboden een tent op te zetten in de tuin. Het gebruik van een (peuter)zwembadje is uitsluitend toegestaan op het verharde terras.

Sleuteloverdracht

 • Bourg de Vielle: U kunt de sleutel vinden in het sleutelkastje naast de voordeur; u krijgt de code na uw tweede betaling toegestuurd.
 • Le Martinon + La Metairie + Le Chai + Le Carriou: Bij aankomst wordt u welkom geheten door de (Nederlandse) eigenaar. U ontvangt de sleutel, zij/hij wijst u de weg en informeert u over zaken van algemene aard.

Inventaris

 • Bourg de Vielle + Le Martinon + La Metairie + Le Chai + Le Carriou: laken- en handdoekenpakketten zijn te huur (van te voren opgeven), keukendoeken dient u zelf mee te nemen.

Barbecue

 • Bourg de Vielle : Barbecueën is, mits de nodige veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen, toegestaan. Barbecue zelf meenemen.
 • Le Martinon + La Metairie + Le Chai + Le Carriou: Barbecueën is, mits de nodige veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen, toegestaan. Barbecue aanwezig.

Huisdieren

 • Het meenemen van huisdieren is niet toegestaan in Bourg de Vielle
 • Het meenemen van huisdieren is wel toegestaan in Le Martinon + La Metairie + Le Chai + Le Carriou.

Roken

 • Roken in de woning is niet toegestaan.

Eindschoonmaak

 • Bourg de Vielle + Le Martinon + La Metairie + Le Chai + Le Carriou: Uw woning wordt na vertrek schoongemaakt, u wordt echter verzocht de woning in goede staat van netheid achter te laten. Laat geen afwas, levensmiddelen in de koelkast, volle prullenbakken, vuilniszakken e.d. staan. De kosten van de eindschoonmaak worden vooraf voldaan. Mocht worden geconstateerd dat buiten de reguliere schoonmaak een extra schoonmaakbeurt noodzakelijk is, vindt verrekening via de borgsom plaats.

Aansprakelijkheid

 • Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor: Diefstal, verlies, schade, enige vorm van letsel of ongeval veroorzaakt door personen of goederen tijdens en ten gevolge van hun verblijf. Geringe afwijkingen van de aangeboden accommodatie. Indien U desondanks een klacht mocht hebben tijdens uw verblijf dient U deze zo spoedig mogelijk aan ons kenbaar te maken, doch uiterlijk binnen 14 dagen na afloop van de huurperiode. Uiteraard zijn positieve suggesties ook welkom.

Annulering

 • Indien u wilt annuleren, dient u een met redenen omkleed verzoek schriftelijk te verstrekken aan het adres wat op uw bevestiging staat. Hierop zijn altijd onze annuleringsvoorwaarden van toepassing: Indien de reiziger een boeking ongedaan wil maken om redenen die niet gedekt worden door een annuleringsverzekering zijn er voor iedere reiziger annuleringskosten verschuldigd conform de ANVR reisvoorwaarden. Wij houden ons het recht voor wijzigingskosten in rekening te >brengen indien na het verzenden van de reserveringsbevestiging wijzigingen door de opdrachtgever worden gewenst. Het ongedaan maken van een reservering is ook mogelijk als de huurder een gelijkwaardige vervanger vindt, dit echter op voorwaarde dat wij een nieuw, door de opvolgende huurder ondertekend, reserveringsformulier ontvangen. Hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht. Bij annulering zonder vervanger bedragen de annuleringskosten: meer dan 6 weken voor aanvang van de huurperiode 50% van de totale huursom. Bij latere annulering 100% van de totale huursom.

Wij adviseren u dringend een annuleringsverzekering af te sluiten, waarbij u gedekt bent tegen onvoorziene, bijzondere omstandigheden, waardoor u niet met vakantie kunt gaan. Dit kan natuurlijk alleen indien de reden van afzegging een verzekerde gebeurtenis is volgens de annuleringsvoorwaarden van uw verzekeringsmaatschappij.